Nierozpoznana społecznie strata

2023-02-24
4
Nierozpoznana społecznie strata

Kiedy ludzie słyszą o żałobie, dla wielu automatyczne założenie jest takie, że ktoś odszedł. Słyszymy o procesie żałoby i uczymy się o etapach żałoby, które mogą wystąpić w różnych momentach opłakiwania bliskich. Rozumiemy, że żałoba jest czymś naturalnym, co pojawia się po doznaniu straty, ale rzadko myślimy o innych stratach, które zdarzają się w życiu. Straty te mogą być związane z poważnymi zmianami w życiu, takimi jak:

  • Dorastanie i opuszczenie domu rodzinnego.
  • Ponowne bycie tylko we dwoje, kiedy dzieci opuściły rodzinne gniazdo.
  • Radzenie sobie z nieoczekiwaną diagnozą lekarską.
  • Utrata zwierzęcia.
  • Zakończenie długotrwałego związku lub przyjaźni.
  • Utrata pracy.
  • Przejście na emeryturę.
  • Założenie rodziny.
  • Emigracja i wiele innych.

Kenneth Doka, który jest ekspertem w dziedzinie żałoby, napisał książkę „Smutek pozbawiony praw: Rozpoznawanie ukrytego smutku” (ang. Disenfranchised grief: Recognizing hidden sorrow), w której zdefiniował ten rodzaj straty jako stratę nieuznana społecznie. Wyjaśnił, że jest to rodzaj straty, która nie jest rozpoznawana ani wspierana przez społeczeństwo. Dlatego osoba pogrążona w żałobie nie może lub nie jest w stanie podzielić się swoim doświadczeniem i otrzymać wsparcia potrzebnego do przejścia przez proces żałoby. Innymi słowy, normy społeczne unieważniają ich żałobę. Tego rodzaju żałoby i żalu mogą doświadczać osoby, które straciły ukochaną osobę w wyniku samobójstwa, zabójstwa, śmierci związanej z uzależnieniem, romansów pozamałżeńskich i innych traumatycznych wydarzeń. Nieuznana społecznie strata jest tak samo ważna jak „zwykła” żałoba czy smutek, ponieważ jest odpowiedzią na utratę kogoś lub czegoś ważnego dla nas. Kiedy do tego dochodzi, musimy umieć o tym mówić, dzielić się naszą historią i bólem, abyśmy mogli rozpocząć leczenie.

Proces żałoby nie jest procesem liniowym i u każdego człowieka będzie przebiegał w wyjątkowy sposób. Reakcje żalu mogą obejmować płacz, smutek, złość, uczucie odrętwienia i wycofania się z życia, które nas otacza oraz ogólne poczucie utraty. Rozważ rozmowę o swojej stracie z kimś, komu ufasz lub skorzystaj z profesjonalnej porady, aby zacząć uczyć się, jak wpisać stratę w historię swojego życia.