Coaching

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Czym różni się coaching od psychoterapii?

Podczas gdy psychoterapia skupia się na pomocy komuś w znalezieniu odpowiedzi m. in. na pytanie, dlaczego czuje się lub zachowuje w określony sposób, coaching koncentruje się na prowadzeniu kogoś krok po kroku w kierunku określonego celu, często wykorzystując potencjał danej osoby. Jest to bardziej bezpośredni i ustrukturyzowany proces, w którym wspólnie z klientem pracujemy nad stworzeniem i wykonaniem planu działania, dzięki któremu może on osiągnąć wybrany cel lub cele.

Jak wygląda proces coachingowy?

Proces coachingowy polega na serii spotkań dotyczących wybranego obszaru tematycznego i może być podzielony na kilka etapów. Etap pierwszy to analiza potrzeb klienta i praca nad sformułowaniem celu, wraz z ustaleniem ram czasowych w jakich ma być osiągnięty. Etap drugi to sprawdzenie zachowań: określenie które z nich pomagają zbliżać się do celu, a które spowalniają te zamiary, a następnie praktyka nowych postaw. Etap ostatni to zakończenie procesu i podsumowanie realizacji celu/celów.

Obszary w jakich wspieram klientów indywidualnych to:
  1. Coaching dotyczący zarządzania emocjami – ukierunkowany na poznanie skomplikowanych, czasem trudnych emocji pojawiających się w określonych sytuacjach i nauczenia się radzenia sobie z nimi, tak aby podnieść jakość życia
  2. Coaching dotyczący transformacji postawy życiowej – ukierunkowany na rozwój osobisty poprzez budowanie pewności siebie i wykorzystanie nowych kompetencji
  3. Coaching w obszarze straty i żalu – ukierunkowany na pomoc osobie, która pomimo swojej straty jest gotowa formułować i realizować cele na przyszłość, przy jednoczesnym przeżywaniu emocji związanych ze stratą.
  4. Warsztaty coachingowedostępne od 2024 roku
Informacje dodatkowe
Jak często odbywają się sesje coachingowe?

Dostosowujemy ilość i częstotliwość spotkań do indywidualnych potrzeb klienta.

Inwestycja

Koszt jednej 60-minutowej sesji to $190. Opłata jest wymagana na początku lub bezpośrednio po sesji.

Odwołanie lub zmiana terminu sesji

Aby odwołać sesję wymagane jest powiadomienie z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem. Anulowanie sesji z mniej niż 24-godzinnym wyprzedzeniem spowoduje naliczenie pełnej opłaty za sesję.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image